เครื่องคัดแยกเกษตร เครื่องจักรทรงพลัง แม่นยำ และมีคุณภาพ

How Technology Is Saving The Environment  > Technology >  เครื่องคัดแยกเกษตร เครื่องจักรทรงพลัง แม่นยำ และมีคุณภาพ
0 Comments
เครื่อง คัด แยก เกษตร

เครื่องคัดแยกเกษตร เครื่องจักรทันสมัย นวัตกรรมสุดล้ำ ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ พืชผลทางการเกษตรของไทย ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาโดยตลอด เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ บวกกับความพิถีพิถันของชาวเกษตรกร ทำให้สินค้าเกษตรไทย เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ในระยะหลังต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดโลก ผู้ส่งออกต้องหันมาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตด้วย เครื่องคัดแยกเกษตร

เครื่องคัดแยกเกษตร ช่วยคัดแยกผลผลิตที่เสีย ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ได้ตามขนาดที่ต้องการออกจากผลผลิตที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นยังช่วยกำจัดสิ่งเจือปนออกจากผลผลิตด้วย อย่างเช่น เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEX VIBRO SEPERATOR

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEX VIBRO SEPERATOR

เครื่องคัดแยกข้าวสาร

เครื่องคัดแยกเกษตร อุปกรณ์ร่อนกรองที่ยอดเยี่ยม สำหรับคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรอง และแยกขนาด เครื่องเดียวแต่ทำหลายหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมสุดล้ำที่ทันสมัย ให้ผลลัพธิ์ที่มีความแม่นยำสูง เหมาะกับภาคการเกษตร หรืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการตั้งแต่ขนาด 18-84 นิ้ว โครงสร้างเครื่องจักรแข็งแรง ทนทาน ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม มอเตอร์แรงสั่นสะเทือนสูง เปลี่ยนมุมนำง่าย เปลี่ยนตาข่ายง่าย ช่วยประหยัดเวลา ลดต้นทุนการจ้างงาน เพิ่มความแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดและให้ผลผลิตจำนวนมาก สร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ

นอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ LINEA  SIVTEK เครื่องที่ใช้กำจัดฝุ่น หรือสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ปะปนมากับพืชผลทางการเกษตร พร้อมกับช่วยคัดแยกขนาดของผลผลิตได้อย่างแม่นยำ เครื่องจักรที่ทำงานด้วยระบบปิดสนิท ไม่ต้องกังวลว่าจะมีสิ่งเจือปน สิ่งสกปรกต่างๆ เข้ามาในกระบวนการผลิต และไม่มีปัญหาการฟุ้งกระจายออกมาข้างนอกแน่นอน ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง ให้ผลิตสูงภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

คุณจะเห็นได้ว่าเครื่องคัดแยกเกษตรทั้ง 2 แบบที่เรานำเสนอไปในข้างต้นเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย ทรงพลัง และมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากๆ ไม่ใช่แค่ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามความต้องการเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องจักรที่เข้ามาช่วยลดต้นทุนต่างๆ ลงได้ ลดต้นทุนการจ้างงาน เพิ่มผลผลิตได้จำนวนมาก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆ

ทั้งหมดนี้ ก็คือ เครื่องคัดแยกเกษตร เครื่องจักรทรงพลัง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมสุดล้ำทันสมัยที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ แข่งขันทั้งทางด้านคุณภาพและราคา ช่วยให้สินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะข้าวไทย เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ติดตั้งเครื่องคัดแยกเกษตร เพื่ออนาตที่ดีของสินค้าเกษตรไทย สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ตั้งราคาสูงได้ เพราะผู้บริโภคทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย