โทรศัพท์มีลักษณะการทำงานอย่างไร?

How Technology Is Saving The Environment  > Technology >  โทรศัพท์มีลักษณะการทำงานอย่างไร?
0 Comments
โทรศัพท์

ในปัจจุบันทคโนโลยีต่างๆ ล้วนพัฒนาและความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มากเสียจนบางคนอาจตามกันไม่ทันเสียด้วยซ้ำ ซึ่งจะเห็นการพัฒนาและความเปลี่ยนของเทคโนโลยีต่างๆ ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เทคโนโลยีทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็ยังได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนที่เราใช้จวบจนทุกวันนี้

โทรศัพท์ คืออะไร

โทรศัพท์ เป็นอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่อนุญาตให้ ผู้ใช้สองคนหรือมากกว่า สามารถสนทนากัน เมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันที่จะได้ยินเสียงกันโดยตรง เครื่องโทรศัพท์จึงถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการสื่อสารติดต่อระหว่างกันและกันได้ โดยจะแปลงเสียงทั่วไปเป็นเสียงมนุษย์ ให้เป็นสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสำหรับการส่งผ่านทางสายเคเบิลหรือผ่านสื่ออื่นๆในระยะทางไกล และเมื่อถึงผู้รับปลายทาง จะเปลี่ยนสัญญาณดังกล่าวกลับให้อยู่ในรูปแบบที่จะสามารถเข้าใจได้ 

“ คำว่า โทรศัพท์ ได้รับการดัดแปลงเป็นคำศัพท์หลายภาษา มันมาจากกรีก: τῆλε ,Tele แปลว่าไกล และ φωνή , แปลว่าเสียง เมื่อรวมกัน หมายถึงเสียงที่อยู่ห่างไกล สำหรับระบบโทรศัพท์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนั้น ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Telephony ”

หลักการทำงานพื้นฐานของโทรศัพท์

หลักการทำงานของโทรศัพท์จะเหมือนกันกับโทรศัพท์บ้าน แต่จะแตกต่างกันตรงที่โทรศัพท์บ้านจะใช้ระบบสายโทรศัพท์แบบดั้งเดิมที่ใช้คู่สายทองแดง หรือที่เรียกกันว่าโทรศัพท์พื้นฐาน โดยจะขนส่งทั้งสัญญาณควบคุมและสัญญาณเสียงบน คู่สายบิด (สายไฟหุ้มฉนวนสองเส้นบิดเป็นเกลียว)) เรียกสายนี้ว่า สายโทรศัพท์ ซึ่งพื้นฐานมี Switchhook และอุปกรณ์แจ้งเตือน, ปกติจะเป็น ringer ที่ยังคงเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ตลอดเวลาที่ Handset วางอยู่บนแท่นหรือวางหู หรือ “On Hook” (กล่าวคือ สวิทช์ จะ Open) และ ส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือจะมีการเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์เมื่อยกหู หรือ “Off Hook” (สวิทช์ จะ Close) ส่วนประกอบที่ทำงานตอน Off Hook ประกอบด้วย เครื่องส่งสัญญาณ(ไมโครโฟน, ), เครื่องรับ (ลำโพง), และวงจรอื่นๆ สำหรับการโทรออก ตัวกรอง และตัวขยายเสียง และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ หรือ Ringer, ประกอบด้วยกระดิ่ง หรือ Beeper หรือ หลอดไฟอื่น ๆ  เพื่อจะแจ้งเตือนผู้ใช้ให้รู้ว่ามีสายเรียกเข้า และปุ่มตัวเลขหรือหน้าปัดแบบหมุน เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการโทรออก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริการโทรศัพท์ Landline คือสายไฟ ดังนั้นโทรศัพท์จึงส่งเสียงทั้งขาเข้าและขาออกโดยใช้สายไฟคู่บิดเดียวกัน แต่ในระบบของโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุแทน การทำงานของโทรศัพท์มือถือก็คือภายในเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยจะมีชุดกำเนิดความถี่ซึ่งเป็นความถี่วิทยุ 1 ชุด และเมื่อมีการเปล่งคำพูดไส่ไมโครโฟน สัญญาญเสียงที่พูดออกไปก็จะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นไฟฟ้า จากนั้นจะถูกส่งไปผสมกับคลื่นความถี่ที่โทรศัพท์ผลิตออกมาหลักการก็คือ คล้ายๆกันกับ ให้คลื่นเสียงขี่คลื่นที่โทรศัพท์ผลิตออกมาแล้วแพร่กระจายไปในอากาศ สู่ชุมสายของโทรศัพท์ต่อไป ซึ่งคลื่นความถี่ในปัจจุบันนั้นก็มีมากมายหลาย คลื่น ซึ่งแต่ละคลื่นนั้นก็มีผู้ให้บริการเป็นรายๆไป

 จะเห็นได้ว่าโทรศัพท์มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการส่งข้อมูลข่าวสาร หรือการสื่อสารในระยะไกล เพื่อต้องการให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน