0 Comments
ระบบปรับอากาศห้อง server

ทำไมต้องควบคุมอุณหภูมิ ติดตั้งระบบปรับอากาศห้อง server

ระบบแอร์ในห้อง server จำเป็นต้องมีการติดตั้งหรือไม่ ทำไมต้องควบคุมอุณหภูมิ ด้วยการติดตั้งระบบปรับอากาศห้อง server โดยทั่วไปแล้วภายในห้อง server มักจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้ได้มาตรฐานและคงที่ จึงต้องการมีการติดตั้งระบบปรับอากาศห้อง server ส่วนจะติดตั้งไปทำไม สำคัญอย่างไร มาดูกัน 1.ป้องกันไม่ให้ระบบร้อน หากระบบการทำงานภายในห้อง server ร้อน ซึ่งเกิดการจากการทำงานหนัก จะสร้างความเสียหายต่อระบบเป็นอย่างมาก อุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่งผลให้ระบบลวน ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น ต้องมีการป้องกันด้วยการติดตั้งระบบปรับอากาศ server ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับอุณหภูมิในห้องให้คงที่เพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่ระบบเกิดความร้อน 2.ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การติดตั้งระบบปรับอากาศ server ช่วยป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเกิดจากความร้อนภายในห้อง ห้อง server มีอุปกรณ์หลายชิ้น ต้องทำงานหนักและแต่เนื่อง ยาวนาน อุปกรณ์ทุกชิ้นถือได้ว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้เสมอ ไฟฟ้าลัดวงจรคือสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ สร้างความเสียหายได้ในวงกว้างทั้งแต่ชีวิตและทรัพย์สิน 3.ยืดอายุการใช้งานเครื่อง server อย่างที่บอกว่าเครื่อง server คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานตลอดเวลา เรื่องของอายุการใช้งานอาจสั้นลง ยิ่งมีอุณหภูมิสูง ก็จะยิ่งส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงมากกว่าเดิม ดังนั้น การติดตั้งระบบปรับอากาศห้อง server นอกจากช่วยป้องกันความร้อนและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้แล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง […]